Zadanie polegające na rozegraniu 5 razy mecz rankingowy nie można wykonać